IDRA-21 Pulverdosering, halveringstid, fordeler, bivirkninger og gjennomgang