Nikotinamid adenindinukleotid (NAD) pulver (53-84-9)